Kredyt obrotowy dla firm

KREDYT OBROTOWY DLA FIRM-WSZYSTKO CO POWINIENEŚ O NIM WIEDZIEĆ

Na rynku obecnie pojawia się coraz więcej nowych firm, które stają się naszymi konkurentami. Utrzymanie firmy i klienta bardzo często jest dużym wyzwaniem. Mogą pojawić się przejściowe kłopoty z opłacaniem należytych składek co na dłuższą metę jest bardzo niebezpieczne.

Kredyt obrotowy dla firm to bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, który można spożytkować na cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, na przykład wynagrodzenia pracowników, opłata rachunków, faktur.

Taki kredyt cieszy się elastycznymi warunkami, a pieniądze można wielokrotnie wykorzystać, może zostać spłacany i ponownie uruchamiany. Jest najczęściej wybieranym kredytem przez właścicieli firm różnych branż. Przeznaczony jest dla firm, które istnieją na rynku co najmniej 12 miesięcy i posiadają zdolność kredytową.

NA CZYM POLEGA KREDYT OBROTOWY

Kredyt tego rodzaju przede wszystkim należy się firmom, które już istnieją na rynku, a nie dopiero startującym przedsiębiorcom. Najczęściej decydują się na niego właściciele firm, które posiadają zatory związane z płynnością finansową, co za tym idzie nie posiadają gotówki na podstawowe opłaty czy wynagrodzenia dla pracowników.

Dzięki decyzji o wzięciu kredytu obrotowego na firmę mamy możliwość odbudowania kondycji firmy oraz przeznaczyć środki na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności, między innymi zapłacenie wszystkich zaległych faktur czy opłacenie pracowników. Nasza firma nadal może działać, a nawet się rozwijać.

RODZAJE KREDYTÓW OBROTOWYCH

Przedsiębiorca, który interesuje się kredytem obrotowym, powinien wiedzieć, że istnieje jego kilka odmian. Przede wszystkim dzieli się on na:

 • Kredyt w rachunku bieżącym- tak zwany rewolwingowy, oferowany dla klientów, którzy posiadają konto w tym samym banku. Bank wylicza wysokość proponowanego kredytu na podstawie wpływów na konto.
 • Kredyt w rachunku kredytowym- udzielany jest na konkretny cel, przyznane środki trzeba wykorzystać na cel podany we wniosku. Nie można więc przeznaczyć ich na inne wydatki, które nie zostały w nim zawarte.
 • Inne klasyfikacje wyróżniają także podziała na:
 • Zobowiązanie z gwarancją-
 • Zobowiązanie z zabezpieczeniem hipotecznym- bank udziela kredytu pod zastaw hipoteki przedstawionej przez przedsiębiorcę. Kredyt ten może zostać udzielony w sytuacji, gdy właściciel przedsięwzięcia dokona wpisu banku do księgi wieczystej nieruchomości.  
 • Zobowiązanie konsorcjalne- to nic innego jak kredyt udzielony przez grupę kredytodawców.

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

O tego rodzaju kredyt przedsiębiorca może starać się w sytuacji, gdy posiada konto w danym banku. Bank wylicza wysokość kredytu na podstawie pływów na dany rachunek. To właśnie analityk, który się tym zajmuje ocenia zdolność kredytowa oraz wysokość zadłużenia, którą klient jest w stanie spłacić. W momencie, gdy uzyskamy pozytywną decyzję to środki pieniężne są już do naszej dyspozycji. Należy jednak pamiętać, że udzielany jest nam konkretny limit.

Przedsiębiorca nie musi składać dodatkowym wniosków i informować banku na jaki cel konkretnie zostanie przeznaczona gotówka. Dzięki obrotówce firma będzie posiadała zabezpieczenie na dodatkowe wydatki w razie utraty płynności finansowej. Jest to bardzo popularny kredyt odnawialny przyznawany na rok, jednak w każdej chwili istnieje możliwość wydłużenia okresu spłaty.

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt w rachunku kredytowym różni się od tego w rachunku bieżącym. W tym przypadku przedsiębiorca starający się o niego musi wskazać we wniosku na co zostanie przeznaczona przyznana gotówka. Niema możliwości wydatkowania pieniędzy na inne cele, nawet te dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli tak się stanie to na firmę zostanie nałożona wysoka kara pieniężna. Kredyt w rachunku obrotowym przyznany jest całościowo, a on sam zobowiązany jest do terminowej spłaty w ratach.

KREDYT OBROTOWY Z GWARANCJĄ

Gwarancja de minimis wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw. Wszystkie firmy zarówno mikro, mini jak i te średnie mają możliwość ubiegania się o przyznanie im takiej gwarancji na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu. Gwarancje taka cechuje kilka podstawowych informacji:

 • Brak naliczania prowizji
 • Zwiększona wartość- 80% kredytu
 • Okres gwarancji wynosi od 27 do 39 miesięcy
 • Gwarancja nie powoduje żadnych zobowiązań podatkowych

Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że tylko firmy, które nie zalegają z opłacaniem składek w ZUS i Urzędzie Skarbowym, mogą skorzystać z takiej gwarancji.

KREDYT OBROTOWY POD HIPOTEKĘ

Banki w swojej bogatej ofercie posiadają kredyty hipoteczne, które są bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy przyznaną gotówkę przeznaczają na realizację własnych celów mieszkaniowych. Środki przyznawane są jednorazowo a termin spłaty jest długi. Jednak ogromną jego zaletą jest to, że przyznawany jest także firmom, które dopiero powstały.

Na co więc klient może przeznaczyć kredyt pod hipotekę?

 • Na zakup mieszkania
 • Na zakup domu
 • Na budowę domu
 • Zakup lokalu
 • Remont nieruchomości
 • Modernizację nieruchomości

Kredyt dla firm przyznawany jest pod zastaw hipoteki, która musi przedstawić przedsiębiorca. Jednak należy wiedzieć, że uzyskać go może dopiero wtedy, gdy dokona wpisu banku do jej księgi.  wieczystej. Zabezpieczenie w takiej formie jest koniecznością w przypadku udzielania kredytu firmom poczatkującym, nowo powstałym.

KREDYT OBROTOWY KONSORCJARNY

Jest to kredyt przyznany jednemu klientowi przez kilku kredytodawców (banków). Taki kredyt zazwyczaj odbywa się w dwóch trybach:

 • Scentralizowany- klient omawia z bankiem wszystkie szczegóły dotyczące wysokości kredytu, oprocentowania. W tym momencie to właśnie bank staje się reprezentantem konsorcjum i to on występuje w naszym imieniu do innych banków. Środki przyznane są przez bank prowadzący i z nim podpisana jest umowa. Spłata zadłużenia dokonywana jest na jego konto.
 • Zdecentralizowany- banki, które wchodzą w skład konsorcjum udzielają kredytów na konto kredytobiorcy. W sytuacji tej przedsiębiorca jest zobowiązany do podpisania umów z każdym z nich, a także każdemu musi przekazać osobne prowizje. Spłata odbywa się na rachunek każdego z banków.
 • Biorąc pod uwagę cel, na jaki zostanie przeznaczony kredyt konsorcjarny można podzielić go na dwa rodzaje:
 • Terminowy- udzielany na określany cel, jednorazowo lub w ratach, spłata do uzgodnienia z bankiem
 • Rewolwingowy- wyznaczany jest przedział czasowy, według którego przedsiębiorca pobiera określoną sumę pieniędzy.

KREDYT OBROTOWY NIEODNAWIALNY

Kredyt nieodnawialny działa na tej samej zasadzie co kredyt gotówkowy. Klient otrzymuje od banku limit, z którego może korzystać. Jednak jak sama nazwa wskazuje nie odnawia się on, każda wypłata z konta powoduje zmniejszenie kwoty na koncie. Spłata tego rodzaju zobowiązania odbywa się ratalnie. Dlatego też przedsiębiorca, który gospodaruje środkami powinien robić to rozważnie i z rozwagą.

KREDYT OBROTOWY ODNAWIALNY

Jest to z punktu widzenia potencjalnego klienta najkorzystniejszy rodzaj kredytu obrotowego. Największą jego zaletą jest to, że odnawia się n zawsze po tym jak klient spłaci część zaciągniętego zadłużenia. Przedsiębiorca może przeznaczyć uzyskane środki na wynagrodzenia pracownicze, opłatę zaległych faktur. Kredyt odnawialny udzielany jest na krótki okres czasu. Jego koszt zależy od warunków jakie przedsiębiorca wynegocjuje z bankiem, okresu kredytowania. Warto jednak wiedzieć, że w skład jego kosztów wchodzą również: prowizja, opłata za prowadzenie konta inne zależne od banku, na przykład opłata za rozpatrzenie wniosku.

DLA KOGO KREDYT OBROTOWY

O kredyt obrotowy może starać się każdy kto prowadzi działalność gospodarczą. Jednak firmy posiadające krótki staż i te nowo otwarte mają nikłe szanse na jego otrzymanie. Banki oferują je zarówno osobom, które prowadzą jednoosobową działalność, osobom prowadzącym gospodarstwo rolne jak i spółkom: osobowym i cywilnym.

Bardzo istotne jest, aby firma posiadała regularne i wysokie wpływy na konto oraz aby przedsiębiorca miał otwarty rachunek w konkretnym banku. Może z niego skorzystać każdy kto chce zabezpieczyć się na przyszłość biorąc pod uwagę utratę płynności finansowej.

KREDYT OBROTOWY W OBCEJ WALUCIE

Najczęściej przedsiębiorcy wnoszący o kredyt obrotowy decydują się na ten wypłacany w polskich złotych. Jednak oczywiście istnieje możliwość otrzymania go w euro czy dolarach. Jednak czy analizie wniosku bank na pewno weźmie pod uwagę to, czy przedsiębiorca będzie w stanie spłacić go w takiej walucie o jaką wystąpił.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ KREDYT OBROTOWY

Kredyt obrotowy ma na celu zabezpieczenie firmy przed ewentualnymi problemami związanymi z utratą przez nią płynności finansowej. Zależnie od wybranego rodzaju można przeznaczyć go na dowolny cel (kredyt w rachunku bieżącym) lub na cel określony, podany we wniosku (kredyt w rachunku kredytowym).

Przedsiębiorca może z tych środków pokryć wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, między innymi:

 • Pensje pracowników
 • Opłacenie rachunków
 • Opłatę towarów oraz zaległych faktur
 • Materiały niezbędne do prowadzenia firmy
 • Spłaty wierzytelności

Ważne! Pieniędzy nie można przeznaczyć na otwarcie działalności gospodarczej. Jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z ustalonych zasad najprawdopodobniej poniesie negatywne konsekwencje finansowe.

WYLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KREDYT OBROTWY

Aby firm utrzymała się na rynku powinna przede wszystkim mieć niezachwianą płynność finansową. Przedsiębiorca, aby tak się stało musi posiadać kapitał obrotowy i umiejętnie zarządzać swoim przedsięwzięciem.

Obecnie rynek jest bardzo rozwinięty i co roku powstaje wiele nowych firm, co za tym idzie wzrasta nasza konkurencja. Jeśli więc płynność zostaje utracona pracodawca może skorzystać z kalkulatora, który oszacuje wysokość brakującego zapotrzebowania na kapitał. Trzeba wiedzieć, że bank, w którym występujemy o kredyt obrotowy podczas rozpatrywania wniosku na pewno weźmie pod uwagę zdolność kredytową firmy.

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANY JEST KREDYT OBROTOWY

Warunki na jakich udzielany jest kredyt obrotowy zależne są od wymogów banku, w którym o niego wnioskujemy. Zazwyczaj jest tak, że każda z instytucji posiada swoje indywidualne zasady dotyczące przyznawania kredytobiorcy środków.

Każdy z banków na pewno jednak sprawdzi:

 • zdolność kredytową przedsiębiorcy
 • jego historię w BIK
 • Czy nie zalega z opłacanie składek w ZUS i Urzędzie Skarbowym

Najważniejsze jest, aby przy staraniu się o kredyt obrotowy dla firm złożyć odpowiedni wniosek. Może go złożyć tez do banku w jakim nie posiada konta, jednak pomniejszy to szansę na przyznanie gotówki, ponieważ instytucja w tej sytuacji niema możliwości wglądu na nasz rachunek osobisty i przeanalizowania go. Kredytobiorca zobowiązany będzie więc do dostarczenia pliku dokumentacji dotyczących zadłużeń oraz rentowności firmy.

Najczęściej wymogiem banków jest prowadzenie firmy co najmniej przez rok, a już na pewno musi ona istnieć na rynku. Firmy otwierające się również mają szansę n skorzystanie z kredytu obrotowego jednak powinny wystąpić o kredyt dla nowych firm i posiadać zabezpieczenie spłat kredytu.

KREDYT OBROTOWY- FORMALNOŚCI

Formalności i dokumenty, które kredytobiorca musi dostarczyć do banku zależne są od tego czy stara się on o kredyt w banku, w którym posiada rachunek czy w innym. Zazwyczaj banki wymagają od przedsiębiorcy:

 • Zaświadczenia o wysokości dochodów- wydaje je urząd skarbowy
 • Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek - ZUS

Dodatkowo musi dostarczyć do placówki wraz z wnioskiem wyciąg z rachunku bankowego z kilku lub kilkunastu ostatnich miesięcy, zależnie od wymogów danego banku. Najlepiej będzie zapoznać się wcześniej z wymaganymi dokumentami i je skompletować. Pozwoli to na skrócenie czasu składania wniosku, jego rozpatrzenia i decyzji o przyznaniu kredytu.

KREDYT OBROTOWY A KSIĘGOWOŚĆ

Kredyt obrotowy powinien zostać zaksięgowany. Wchodzi on w skład kosztów finansowych w obecnym okresie rozliczeniowym. Wszystkie koszty związane z nim, między innymi: prowizje odsetki, inne opłaty tworzą koszty finansowe.

ILE KOSZTUJE KREDYT OBROTOWY DLA FIRM

Wiele kredytobiorców zastanawia się co wchodzi w koszty kredytu obrotowego, otóż na pewno są to:

 • Oprocentowanie (8%-19%)
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku
 • Prowizja przygotowawcza (0-5%)
 • Marża
 • WIBOR
 • Zabezpieczenie kredytu
 • nne koszty

Wiele banków posiada w swojej ofercie obniżoną marżę, jeśli natomiast jest dla nas za wysoka możemy w tej sprawie negocjować z bankiem. Przedsiębiorca, który stara się o kredyt może skorzystać z kalkulatora. Jest to świetny i ułatwiony sposób na orientacyjne wyliczenie kosztów.

OPROCENTOWANIE KREDYTU OBROTOWEGO

W oprocentowanie kredytu obrotowego wchodzą

 • Stawka bazowa WIBOR
 • Marża bankowa

O ile stawka bazowa jest to element niezmienny, to marżę mamy możliwość negocjować. Zazwyczaj banki posiadają oprocentowanie wynoszące 8%-12% w skali roku.

OKRES NA JAKI UDZIELANY JEST KREDYT OBROTOWY

Okres na jaki udzielany jest kredyt obrotowy zależy od jego rodzaju. W przypadku kredytu odnawialnego to bank udziela go maksymalnie na rok. Jednak istnieje możliwość jego przedłużenia, nie więcej jednak niż do trzech lat włącznie. Natomiast kredyt nieodnawialny również udzielany jest na nie więcej niż trzy lata.

KREDYT OBROTOWY A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Płynność finansowa jest głównym celem każdego przedsiębiorcy, która zakłada działalność gospodarczą. Jednak często staje się tak, że pod wpływem różnych czynników ulega ona pogorszeniu lub co gorsze następuje jej utrata.

Kredyt obrotowy zaciągany jest przez właściciela firmy, który widząc sytuację na rynku i biorąc pod uwagę konkurencję czy zmiany cen surowców, bierze pod uwagę utratę płynności finansowej w przyszłości. Jest to świetne zabezpieczenie, aby nie popaść w długi oraz uchronić się przed upadłością. Dzięki środkom, które zostaną nam przyznane firma będzie nie tylko nadal istnieć, ale będzie miała szansę na rozwój.

UMOWA KREDYTU OBROTOWEGO

Umowa, którą kredytobiorca zawiera z kredytodawcą jest najważniejszym i podstawowym dokumentem. Przede wszystkim należy pamiętać, żeby zawrzeć ją na piśmie, w innym przypadku jest ona nie ważna.

Musi zawierać precyzyjny opis wszystkich warunków dotyczących kredytu, opłat i spłaty. Powinna być wcześniej dokładnie przeczytana i przeanalizowana. Co więc powinna zawierać? Przede wszystkim takie informacje jak:

 • Dane obu stron
 • Miejsce i datę
 • Kwota kredytu oraz jej waluta
 • Okres kredytowania
 • Cel kredytowania i rodzaj
 • Termin dotyczący wypłatę przez kredytodawcę środków, a także sposób wypłaty
 • Informację o kosztach
 • Zasady zmiany opłat i prowizji
 • Zasady zmiany oprocentowania
 • Sposób naliczania odsetek
 • Harmonogram dotyczący spłat
 • Informację o konsekwencjach zaprzestania spłaty kredytu
 • Informację na temat kosztów windykacji
 • Informację o odstąpieniu od umowy kredytowej
 • Informację o wcześniejszej spłacie kredytu
 • Informacje o zmianie warunków spłaty
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych
 • Oświadczenia i deklarację
 • Informację dotyczącą rozstrzygania sporów
 • Wszystkie załączniki- zaświadczenia oraz inne wymagane dokumenty

Jako kredytobiorca mamy w obowiązku zapoznać się z umową wcześniej, jeśli jednak jest to dla nas dokument zbyt skomplikowany i boimy się, że może zawierać nie korzystne zapisy, warto skontaktować się z prawnikiem, który ma w tego typu sprawach doświadczenie.

SPŁATA KREDYTU OBROTOWEGO

Spłata kredytu zależy od rodzaju jaki został zaciągnięty.

 • Spłata kredytu odnawialnego- w tym przypadku jego spłata odbywa się podczas każdej jednorazowej wpłaty na rachunek bankowy, w którym został on zaciągnięty. Jak już wcześniej wspomnieliśmy limit się odnawia i można ponownie korzystać z tych środków.
 • Spłata kredytu nieodnawialnego- można przeznaczyć go tylko na cel, który kredytobiorca wskazał we wniosku. Po wykorzystaniu całej kwoty następuje jego spłata. Raty powinny zostać uiszczane zgodnie z harmonogramem wskazanym przez bank, w terminie.

JAKI BANK OFERUJE KREDYT OBROTOWY

Na rynku istnieje wiele banków, które oferują kredyt obrotowy dla firm. Ponieważ bardzo często różnią się wieloma czynnikami, kredytobiorca powinien zapoznać się szczegółowo z każdą z nich i wybrać najkorzystniejszy.

Kredyt obrotowy mBank

 • okres spłaty wynosi do 36 miesięcy
 • istnieje możliwość spłaty ratalnej
 • termin spłaty ustalany jest indywidualnie
 • Kredyty udzielane są z różnymi formami zabezpieczeń 

   

Kredyt obrotowy Santander Bank Polska

 • Pieniądze można wielokrotnie użytkować
 • Firma musi istnieć na rynku co najmniej 12 miesięcy
 • Firma musi posiadać zdolność kredytową 

   

Kredyt obrotowy dla firm PKO BP

 • Kredyt udzielany na dowolne cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Kredyt do 500 000 bez zabezpieczeń
 • Oferuje kredyt w walutach: PLN, EUR, CHF i USD
 • Okres spłaty do 36 miesięcy 

   

Kredyt obrotowy Banku Spółdzielczego BPS

 • Harmonogram wypłat i spłaty kredytu ustalany jest indywidualnie
 • Możliwość wybory waluty: EUR, PLN, USD
 • Udzielany do 36 miesięcy
 • Ustalane zabezpieczenia spłaty 

   

Kredyt obrotowy Alior Bank

 • Udzielany z gwarancją BGK, która zabezpiecza do 80% kwoty kredytu
 • Decyzja nawet do 20 minut
 • Przeznaczenie środków na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Oferta skierowana do właścicieli jednoosobowych działalności, spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych oraz z ograniczona odpowiedzialnością.
 • Firma musi istnieć na rynku co najmniej rok
 • Firma musi prowadzić księgowość 

   

Kredyt obrotowy Milenium Bank

 • Kredyt nieodnawialny
 • Udzielany do 3 lat
 • Harmonogram spłaty kredytu jest ustalany indywidualnie
 • Udzielany w walutach: PLN, USD oraz EUR
 • Oprocentowanie ustalane według stopy 1M 

   

 Kredyt obrotowy IDEA BANK

 • Kredyt udzielany do kwoty 400 000 zł
 • Bez zabezpieczeń
 • Kredyt z prowizja 7,49 %
 • Bez zaświadczeń z ZUS i US
 • Firma musi istnieć co najmniej rok 

   

Kredyt obrotowy ING

 • Udzielany w walutach zgodnych z ofertą banku
 • Okres finansowania do 5 lat
 • Oferowany w formie kredytu w rachunku kredytowym jak i w rachunku bieżącym 

   

Kredyt obrotowy PKO SA

 • W formie odnawialnego lub nieodnawialnego
 • Wykorzystanie środków jednorazowo lub cyklicznie
 • Udzielany w PLN lub innych walutach wymienialnych
 • Udzielany od roku do trzech lat
 •  Zabezpieczenie między innymi w formie weksla

 

PLUSI I MINUSY KREDYTU OBROTOWEGO

Obecnie wiele banków posiada w swojej ofercie kredyty obrotowe dla firm. Jest to najkorzystniejszy z kredytów, bardzo często zaciągany przez przedsiębiorców. Posiada on wiele zalet, są to między innymi:

 • Regulowanie bieżących zobowiązań bez ryzyka utraty płynności finansowej firmy
 • Długi okres kredytowania tak ważny dla klienta
 • Indywidualne ustalenia dotyczące warunków spłaty
 • Możliwość negocjacji z bankiem
 • Wielokrotna odnowa limitu
 • Możliwość skorzystania z gwarancji przy zabezpieczeniu spłaty
 • Możliwość skorzystania z środków w razie potrzeby

Oczywiste jest, że mimo tylu zalet, kredyt obrotowy posiada tez wady:

 • Szczegółowo badana historia przedsiębiorcy
 • Wymaganie dodatkowych dokumentów z ZUS i urzędu skarbowego.
 • Ponoszone opłaty
 • Co najmniej roczny staż firmy
 • Wymagane zabezpieczenia

PODSUMOWANIE

Kredyt obrotowy dla firm jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową. Pozwala im on na spłatę bieżących zobowiązań, na pokrycie kosztów utrzymania i wynagrodzenia dla pracowników. Uzyskane środki mogą przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub w przypadku formy nieodnawialnej na konkretny cel podany we wniosku. Z takiej formy wsparcia skorzystać mogą jednoosobowe działalności gospodarcze a nawet spółki.

Banki oferują swoim klientom indywidualne podejście dotyczące harmonogramu spłat i limitu wypłat. Ta forma kredytu pozwoli firmom nadal istnieć na rynku, odbudować swoją kondycję, a dodatkowo maja możliwość rozwinięcia się. W wielu przypadkach chroni on przedsięwzięcie przez upadłością, a pracowników przed utratą pracy.