Nowe możliwości dla studentów pedagogiki z Collegium Balticum

Nowe możliwości dla studentów pedagogiki z Collegium Balticum

Studia pedagogiczne to jeden z najstarszych kierunków studiów. Niesłabnącą popularność w ostatnich latach zachwiały zmiany ekonomiczno-gospodarcze, jednak kierunek wciąż ma swoich odbiorców, których z roku na rok ponownie przybywa. Intensywnie pojawiające się zmiany względem studiów pedagogicznych mają swoje wady i zalety zarówno dla samych studentów, jak i dla ich przyszłych pracodawców oraz uczniów. Jedną z ostatnich zmian, wprowadzonych od 1 września tego roku (2022) jest zupełnie nowe stanowisko w szkołach i przedszkolach - Pedagog specjalny. W tym artykule przybliżymy tę zmianę oraz istotę stanowiska, a także podpowiemy, jakie możliwości daje studiowanie pedagogiki specjalnej w Collegium Balticum.

Oferta studiów pedagogicznych w Szczecinie: https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/pedagogika/

Pedagog specjalny - nowe stanowisko w szkołach i przedszkolach

Jak zapowiedział resort edukacji - od 1 września 2022 roku rozpoczął się pierwszy etap zatrudniania w szkołach i przedszkolach osób na nowe stanowisko - pedagoga specjalnego. Powodem pojawienia się tego kierunku studiów jest potrzeba zatrudnienia w placówkach specjalistów z odpowiednią wiedzą w zakresie edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi wymaganiami. Nie każdy nauczyciel jest odpowiednio przygotowany do tego, aby pełnić funkcje nauczyciela w klasach, gdzie pojawiają się dzieci z ponadprzeciętnymi wymaganiami. Jest wiele sposobów, aby ukończyć studia spełniające wymogi tego nowego stanowiska i móc aplikować na nie od września. Dla nauczycieli ze stażem również istnieje możliwość, aby podnieść swoje kompetencje i spełnić nowe wymogi. Czas ten jednak jest ograniczony według rozporządzenia do 31 sierpnia 2026. O szczegółach dowiesz się w dalszej części artykułu.

Jak zostać pedagogiem specjalnym?

Pojęcie pedagogiki specjalnej nie jest pojęciem wystarczająco szczegółowym. Wymaga ono, ja i wybór specjalności zawężenia o interesujące nas dziedziny/specjalizacje, takie jak: 

 • rewalidacja;
 • resocjalizacja;
 • surdopedagogika;
 • tyflopedagogika;
 • oligofrenopedagogika;
 • edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; - pedagogika resocjalizacyjna;
 • pedagogika zdolnych i uzdolnionych;
 • logopedia (magister)

 Jeżeli jednak planujesz swoją przyszłość w kierunku pedagogiki specjalnej, warto poznać dwa sposoby, aby zdobyć odpowiednie wykształcenie i spełnić wymogi Ministerstwa Edukacji.

 1. Według informacji podanych przez resort edukacji stanowisko pedagoga specjalnego może objąć osoba, która ukończyła odpowiednie 5-letnie studia z tytułem magistra, są to takie studia, jak:

 • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego, lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki oraz ukończony kurs kwalifikacyjny, lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, lub w zakresie edukacji włączającej. 

2. Opcji przy wyborze kierunku edukacji na ukończenie odpowiednich studiów jest wiele. Resort nie zapomniał jednak o nauczycielach pełniących już funkcje pedagoga. Takie osoby mają możliwość uzupełnić swoje kwalifikacje w określonym terminie poprzez odbycie dodatkowych szkoleń, kursów, a także studiów podyplomowych, np.:

 • nauczyciele w przedszkolu i klasach nauczania wczesnoszkolnego  I-III, którzy dodatkowo ukończą studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i integracyjnych, którzy ukończą kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Jak widać możliwość objęcia stanowiska pedagoga specjalnego, jest dostępna i nieograniczona. Warto więc dobrze przeanalizować najwłaściwszą dla siebie ścieżkę edukacyjną, aby móc zająć pożądane stanowisko. Dodatkowo wyższe kwalifikacje zawsze będą argumentem dla pracodawcy na naszą korzyść, nawet jeżeli zgłosimy się do rekrutacji na inne stanowisko w dziedzinie edukacji.

 Dlaczego warto studiować pedagogikę specjalną w Collegium Balticum?

Studia na tym kierunku w Collegium Balticum oferują podniesienie własnych kwalifikacji i zaakcentowanie swojej specjalizacji, a także umiejętności do konkretnych aspektów nauczania jest niezwykle pożądane na obecnym rynku pracy, na którym poszukuje się właśnie wyspecjalizowanych fachowców. Jednak nie tylko to powinno zachęcić absolwentów szkół średnich do kontynuowania nauki w kierunku pedagogiki specjalnej.

Jako Uczelnia jesteśmy świadomi, że wcześniej wspomniana zmiana, która została ogłoszona przez resort edukacji, nie jest sugestią dla placówek edukacyjnych, a obowiązkiem. Każda placówka będzie potrzebowała mieć w swoim zespole pedagoga specjalnego, co jednoznacznie otwiera przed absolwentami kierunku możliwości zawodowe. Będzie do jedna ze specjalności pożądanych przez szkoły państwowe oraz przedszkola. Warto wziąć to pod uwagę, rozważając wybór kierunku oraz specjalności.

Szanse i zagrożenia

Chociaż zmiany niosą za sobą wiele korzyści, jak każde zmiany powodują wśród przyszłych i obecnych nauczycieli również pewne niepokoje. Niepodważalnie jednak wprowadzony przepis musi być zrealizowany i będzie egzekwowany, co jest realną szansą na bezproblemowe zatrudnienie i zminimalizowanie konkurencji na rynku pracy. Zagrożenia dla tej zmiany to jedynie  więcej materiału do przyswojenia podczas studiów, ale jest to niezbędne, aby prawidłowo pełnić swoją rolę i całkowicie naturalne przy każdej specjalizacji.

Chcesz rozpocząć studia na kierunku Pedagogika w Collegium Balticum? 

Skontaktuj się z Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum